สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

สายงานของผู้ที่เรียนจบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (INB)

  1. ครู อาจารย์ หรือนักวิชาการ – นี่คือสายงานที่ผู้เรียนจบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสามารถเริ่มทำงานได้ทันที ถือว่าเป็นสายงานที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เรียนจบมาทางด้านนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือบ้านเรายังคงขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถอย่างเข้าถึงเกี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไม่น้อย หากว่าเรียนจบออกมาแล้วการทำงานในสายงานด้านนี้จะช่วยพัฒนาคนให้ก้าวขึ้นไปสู่อีกระดับได้เลย
  2. นักวิจัยเกี่ยวกับการจัดการระหว่างประเทศ – ถือเป็นอีกสายงานที่มีความน่าสนใจสำหรับผู้ที่เรียนจบด้านนี้มาไม่น้อย เนื่องจากว่าการจะทำให้การค้าระหว่างประเทศประสบ
    ความสำเร็จได้ก็ต้องมีคนที่คอยมานั่งวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีอะไรที่น่าสนใจพร้อมทั้งนำผลวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มากขึ้นกว่าเดิม
  3. ทำงานด้านการนำเข้า-ส่งออก – เป็นอีกสายงานของคนเรียนจบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่สามารถทำได้แบบสบายๆ เพราะคุณจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการตลาดระหว่างประเทศรวมถึงเรื่องของระบบขนส่งโลจิสติกส์เป็นอย่างดี นั่นทำให้คุณสามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งเกี่ยวกับด้านการนำเข้าส่งออก
  4. ที่ปรึกษาด้านธุรกิจระหว่างประเทศ – บริษัทใหญ่ๆ หรือบริษัทที่กำลังมองไปยังตลาดต่างประเทศล้วนต้องการที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะเพื่อที่จะได้ช่วยให้ข้อมูลที่น่าสนใจรวมถึงยังให้แนวคิดดีๆ เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศอีกด้วย เป็นอีกสายงานที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
  5. ธุรกิจส่วนตัว – ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตามหากมีความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศจะยิ่งช่วยเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจไปยังต่างประเทศได้อีกมากมาย เป็นอีกอาชีพที่สามารถทำได้หากมีแหล่งเงินทุนและความสามารถในการบริหารควบคู่กันไปด้วย

  

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี