ระดับปริญญาตรี

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาเอก

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ
   โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 11 
    ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 18 พ.ค. 2561
   เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี นอกเวลาราชการ (17.30 - 21.30 น.)
   สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-310-8237, 02-310-8214-7 ต่อ 2401 และ 2404,
   086-306-5174, 086-5210033 หรือ http://www.acctfin.ru.ac.th  
  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พ.ค. 2561
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

   - สอบสัมภาษณ์                                   วันที่ 24 พ.ค. 2561
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน    วันที่ 2 มิ.ย. 2561
   - เปิดเรียน                                            เดือนมิถุนายน 2561
   - สถานที่เรียน   มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
   - เรียนวันเสาร์ (วันเดียว) เวลา 08.00 - 12.00 น.
                                                       เวลา 13.00 - 17.00 น.
                                                       เวลา 17.30 - 21.00 น. 
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.098-247-9878 และ 02-310-8686 หรือ http://www.mba-smartmanagers.com 
 •  

     

2018-04-19 ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ (งบประมาณแผ่นดิน) คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 17 อัตรา 
2018-04-19 ประกาศ  รายชื่อที่นั่งสอบนักศึกษา ACC 3240 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
              ภาคฤดูร้อน/2560 

>>> SEC 1 - 2 สอบวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค. 2561  ตรวจสอบรายชื่อ
>>> E-Learning สอบวันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 2561  ตรวจสอบรายชื่อ
2018-04-19 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 2/2560 ครั้งที่ 7 และ
นักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่
 2018-03-10   ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพมาตรฐานศุลกากร “ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร ปีที่  2 รุ่นที่ 2”
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 
          >>> รายละเอียดการอบรมและใบสมัคร
          >>> ตารางการอบรม
2018-02-23

ขอเชิญ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  >>> อ่านรายละเอียด  
 

2018-02-15

- ร่างคู่มือประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560 Download
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 Download

 

                   

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

22/12/2560 ร่างขอบเขตงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 14 รายการ  คณะบริหารธุรกิจ  
     

 

เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ สวป. ให้นักศึกษานำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง

Today 19

Yesterday 329

Week 1478

Month 4524

All 260326