ระดับปริญญาตรี

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาเอก

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ
 • โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ 
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 6/1 ภาค 2/2559
  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 24 ต.ค.59
  เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.30 - 21.30 น.
  เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
  สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-310-8213, 083-627-2439,
  081-831-1399, 081-423-5069 หรือ
  www.excbba.ru.ac.th
 • โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา 
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3/1 ภาค 2/2559
  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 13 พ.ย.59
  เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
  จังหวัดสงขลา
  สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-310-8213, 083-627-2439,
  081-831-1399, 081-423-5069, 081-341-7148, 074-251-333 
  และ 074-851-888 หรือ
  www.skbba.ru.ac.th
 • โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน  
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 9/2 ภาค 2/2559

  ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. - วันที่ 30 ก.ย. 59
  กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 17.00 น.
  กลุ่มที่ 2 เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 - 21.30 น.
  สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-310-8237,
  02-310-8214-17 ต่อ 2401 และ 2404, 
  086-306-5173-4, 056-521-0033
  www.acctfin.ru.ac.th  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers 
    เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12 (ช่วงที่ 2)
    สาขาวิชาการจัดการและสาขาการตลาด
    ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 ก.ย. 59
    >> คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
    >> แผนก. (ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข. (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
   ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-310-8686,
   081-826-2030,081-920-2595 หรือ 
   www.mba-smartmanagers.com
  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
   รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท(ช่วงที่ 2)
   เปิดรับสมัครถึง วัน 15 กันยายน 2559

   เปิดเรียนวันที่ 24 กันยายน 2559
   ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 15 ห้อง 1501 โทร. 02-310-8941
   รายละเอียดเพิ่มเติมหรือ สมัครออนไลน์ ได้ที่  
   www.mbaoneday.ru.ac.th
   กำหนดการรับสมัคร
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559
   สัมภาษณ์                                                  วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน       วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559
   วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน      วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559
   เปิดบรรยาย                                              เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
   * ทราบผลการสัมภาษณ์ทันที 
   ระบบการศึกษา :  แบบ Block Course System เรียนต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร 1 ปี 8 เดือน 
   โดยคุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

   คัดเลือก  :  โดยการสอบสัมภาษณ์
   ค่าสมัครเรียน  :  จำนวนเงิน 1,000 .- บาท

   สามารถชำระค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน : ทางบัตรเครดิตได้
   พิเศษสำหรับลูกค้า ธ.ทหารไทย (TMB) : สามารถผ่อนชำระในแต่ละครั้งได้ 0 % นาน 3 เดือน 

   (ตามเงื่อนไขบัตรเครดิต)
   ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการเรียน การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี
   นักศึกษาจะได้รับ : - เอกสารประกอบการบรรยาย - อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
   สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 088-969-5966 และ 02-310-8941
   face book : MBA ONE DAY

  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
    เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 17 
    ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 พ.ย. 2559
    >> คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
    >> แผน ข. (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
   ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
   www.bl-mba.ru.ac.th

    

  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
   รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท(ช่วงที่ 2) เปิดรับสมัครถึง วัน 20 กันยายน 2559

   ระบบการศึกษา :  แบบ Block Course System เรียนต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร 1 ปี 8 เดือน 
   โดยคุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

   คัดเลือก  :  โดยการสอบสัมภาษณ์
   ค่าสมัครเรียน  :  จำนวนเงิน 1,000 .- บาท
   ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 15 ห้อง 1501 โทร. 02-310-8941
   รายละเอียดเพิ่มเติมหรือ สมัครออนไลน์ ได้ที่
   www.mbafin.ru.ac.th หรือ www.mbafinru.com

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(ADVANCED PROGRAM)
   รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท (คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์)
   สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

   แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์ เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์
   หัวหมาก รุ่นที่ 26
   วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 12
   - จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 7
   จังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 9
   จังหวัดชุมพร รุ่นที่ 8
   จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 11
   (แบ่งชำระ 8 งวด แต่ละงวดสามารถผ่อนผ่านบัตรเครดิต 0% ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)
   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร.02-310-8591-2,

   081-439-5665, 085-043-5665, 089-487-4838 หรือ
   www.advanced-mba.ru.ac.th

เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ สวป. ให้นักศึกษานำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง

Today 20

Yesterday 283

Week 552

Month 5680

All 68499