ระดับปริญญาตรี

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาเอก

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ
 • โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ 
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 7  ภาค 1/2560
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) สาขาวิชาการจัดการ
  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 มิ.ย.60
  เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.30 - 21.30 น.
  เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
  สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-310-8213, 083-627-2439,
  081-831-1399, 081-423-5069 หรือ
  www.excbba.ru.ac.th

 • โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา 
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4  ภาค 1/2560
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.)
  สาขาวิชาการจัดการ และ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 25 มิ.ย.59
  เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
  จังหวัดสงขลา
  สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-310-8213, 083-627-2439,
  081-831-1399, 081-423-5069, 081-341-7148, 074-251-333 
  และ 074-851-888 หรือ
  www.skbba.ru.ac.th


  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(ADVANCED PROGRAM)
   รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท (คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์)
   สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี

   แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์ เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และเรียนเฉพาะวันเสาร์
   - จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 12
   - จังหวัดระยอง รุ่นที่ 14

   (แบ่งชำระ 8 งวด สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)
   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร.02-310-8591-2,

   081-439-5665, 085-043-5665, 089-487-4838 หรือ
   www.advanced-mba.ru.ac.th
  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4 
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ก.พ.60 
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   สนใจติดต่อโทร. 02-310-8941 หรือ 085-246-6665
   www.mbafinru.com 
  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ One Day Program 
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4 
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ก.พ.60 
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   สนใจติดต่อโทร. 02-310-8941 หรือ 088-969-5966
   www.mbaoneday.ru.ac.th 
  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หัวหมาก รุ่นที่ 12 และ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ก.พ.60 
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   สนใจติดต่อโทร. 02-310-8941 หรือ 082-345-9491
   www.mbaindustrial.ru.ac.th
    
  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 8 สาขาการจัดการ
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ม.ค.60
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   สนใจติดต่อโทร. 091-816-1343 
   www.me.ru.ac.th 
  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Professional Leaders 
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 ม.ค.60
   สนใจติดต่อ โทร. 081-645-7865, 02-3108900 
   www.vl.ru.ac.th 
  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร 
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 8/1  
   สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบัญชี
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 28 ก.พ. 60
   >> คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   >> แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข. (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
   >> ศึกษาดูงานในประเทศ หรือศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์
   ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-310-8213 (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์), 083-627-2439, 
   081-423-5069 หรือ  www.smsmba.ru.ac.th
วันที่ประกาศ รายละเอียด
14/03/60 แบบฟอร์มตรวจสอบจบครบหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 55 - 59
14/03/60

 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี

>>> ภาค 2/2559 (ครั้งที่ 3 ) และ 8 ปีสมัครใหม่

23/02/60

Download เอกสาร ปมร. รอบที่ 1 (1 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60)
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ

15/02/60

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี

>>> ภาค 2/2559 (ครั้งที่ 2 ) 

>>> 8 ปีสมัครใหม่

03/02/60

แผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคล ปีการศึกษา  2559 - 2563 

09/01/60

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 2/2559 (ครั้งที่ ) 

23/12/59

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี 8 ปีสมัครใหม่(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

16/12/59

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี 8 ปีสมัครใหม่ (เพิ่มเติม)

07/12/59

  ประกาศ แจ้งสำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาใน ภาคเรียน ที่ 1, 2,ฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2558 นั้น  หากประสงค์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รุ่นที่ 42 ให้นักศึกษาดำเนินการแจ้งจบการศึกษา ไม่เกินวันที่ 20 ธ.ค.59 นี้
หากเกินกำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรุ่นนี้ 

07/12/59

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 1/2559 (ครั้งที่ 5) 

02/12/59 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทขัดสน
ประจำปีการศึกษา 2558
 >>> ตรวจสอบรายชื่อ <<<  
17/11/59 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 1/2559 (ครั้งที่ 4) 
04/11/59 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 1/2559 (ครั้งที่ 3) 
  ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ขอให้นำต้นฉบับหนังสือสำคัญวุฒิการศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 1/2559 
   

เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ สวป. ให้นักศึกษานำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง

Today 103

Yesterday 334

Week 1699

Month 8752

All 125476