Get Adobe Flash player

26 พ.ย. วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยินดีต้อนรับ
"เรียนรามฯ ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด"
บัณฑิตจากรามคำแหง เป็นที่ยอมของสังคม

   

การเรียนแบบ Pre - Degree

 

ข่าวประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 1/2558   23/11/58
        >>> 8 ปีสมัครใหม่ (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
      >>> ภาค 1/2558 (ครั้งที่ 5)
 รายชื่อนักศึกษาที่สมัครสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 58 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องประชุมภาคการตลาด ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจ   19/11/58
          >>>  ตรวจสอบรายชื่อ 

ด่วน ขอเชิญคณาจารย์คณะริหารธุรกิจ  ที่สนใจจะขอรับทุนวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนส่งโครงการวิจัย (วจ.1)มาที่หน่วยส่งเสริมฯงานบริการการศึกษา
ชั้น 1 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม  2558 (***ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชา/สาขาวิชา หรือหน่วยส่งเสริมฯ  งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1***)  19/11/58