• คณะบริหารธุรกิจร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

  • คณะบริหารธุรกิจร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

  • คณะบริหารธุรกิจร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

  • คณะบริหารธุรกิจร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

  • คณะบริหารธุรกิจร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

ระบบรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

ข่าวประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี  28/04/59
         >>> ภาค 2/2558 ครั้งที่ 3
           >>> นักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่


รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี  23/03/59
         >>> ภาค 2/2558 ครั้งที่ 2
       >>> นักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่