• http://www.ba.ru.ac.th/index.php/component/content/article/2-uncategorised/49-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-42?Itemid=102
 • http://www.ba.ru.ac.th/index.php/component/content/article/2-uncategorised/49-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-42?Itemid=102

ระดับปริญญาตรี

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาเอก

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ
 • โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต  ภาคพิเศษ 
  สาขาวิชการการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์)
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 16/2  ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
  >> จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร           1 ตุลาคม  - 3 พฤศจิกายน 2560
  >> สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่       5 พฤศจิกายน 2560
  >> ปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อม  12 พฤศจิกายน 2560
  >> เริ่มเรียน        19 พฤศจิกายน 2560
  สนใจเชิญติดต่อสำนักงานโครงการฯ 02-3108232, 089-4883561-2 
   www.ba.ru.ac.th/bba 

 • โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ 
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 7/1  ภาค 2/2560
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) สาขาวิชาการจัดการ
  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 6 พ.ย.60
  เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.30 - 21.30 น.
  เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
  สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-310-8213, 083-627-2439,
  081-831-1399, 081-423-5069 หรือ
  www.excbba.ru.ac.th

 • โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา 
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4/1   ภาค 2/2560
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) 
  สาขาวิชาการจัดการ และ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย.60
  เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
  จังหวัดสงขลา
  สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-310-8213, 083-627-2439,
  081-831-1399, 081-423-5069, 081-341-7148, 074-251-333 
  และ 074-851-888 หรือ
  www.skbba.ru.ac.th

 • โครงการบัญชีบัณฑิต  ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 10 
  ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. - 16 มิ.ย. 60
  สนใจเชิญติดต่อสำนักงานโครงการฯ  02-3108237, 02-3108214-7 ต่อ 2401และ2404
  02-310-8226-8 ต่อ 2401 และ 2404, 086-3065174, 086-5210033

  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ One Day Program 
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4  (ช่วงที่ 2)
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 23 เม.ย. 60 
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                              วันที่ 29 เม.ย.60
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน   วันที่ 6 พ.ค.60
   - เปิดบรรยาย                                 วันที่ 27 พ.ค.60
   สนใจติดต่อโทร. 02-310-8941 หรือ 085-246-6665, 095-245-5196,
   082-345-9491 หรือ www.mbaoneday.ru.ac.th 

  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 23 เม.ย. 60 
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                              วันที่ 29 เม.ย.60
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน   วันที่ 6 พ.ค.60
   - เปิดบรรยาย                                 วันที่ 27 พ.ค.60
   สนใจติดต่อโทร. 02-310-8941 หรือ 085-246-6665, 095-245-5196,
   082-345-9491 หรือ 
   www.mbafinru.com 

  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ช่วงที่ 2)  หัวหมาก รุ่นที่ 12 และ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 23 เม.ย. 60 
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                              วันที่ 30 เม.ย.60
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน   วันที่ 7 พ.ค.60
   - เปิดบรรยาย                                 วันที่ 27,28 พ.ค.60
   สนใจติดต่อโทร. 02-310-8941 หรือ 085-246-6665, 095-245-5196,
   082-345-9491 หรือ www.mbaindustrial.ru.ac.th
    

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(ADVANCED PROGRAM)
   รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท (คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์)
   สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี

   แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์ เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และเรียนเฉพาะวันเสาร์
   - จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 12
   - จังหวัดระยอง รุ่นที่ 14

   (แบ่งชำระ 8 งวด สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)
   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร.02-310-8591-2,

   081-439-5665, 085-043-5665, 089-487-4838 หรือ
   www.advanced-mba.ru.ac.th

 

เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ สวป. ให้นักศึกษานำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง

Today 122

Yesterday 184

Week 1513

Month 3700

All 217290