ภาพกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

ภาพกิจกรรมบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2567

1. โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมธุรกิจจากสมุนไพรไทย ปีที่ 2 เรื่อง "สบู่สมุนไพรไทย ใส่ใจสุขภาพ" (เมื่อวันที่ 20 พ.ค.67) Click

2. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจให้มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น (สายวิชาการ) ปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2)
     หัวข้อ "การเขียนกรณีศึกษาทางธุรกิจในตำราและหนังสือ"
(เมื่อวันที่ 8 พ.ค.67) Click

3. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ (เมื่อวันที่ 10 เม.ย.67)
 
    - ภาพกิจกรรมฯ Click
     - VDO บรรยากาศกิจกรรม Click

4. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจให้มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น (สายสนับสนุน / สายวิชาการ) ปีงบประมาณ 2567
     หัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ"
(เมื่อวันที่ 2 - 4 เม.ย.67) Click

5. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจให้มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น (สายวิชาการ ) ปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1)
     หัวข้อ "การประยุกต์ ChatGPT สำหรับการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus"
(เมื่อวันที่ 27 มี.ค.67) Click

6. กิจกรรมโครงการงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2567 (เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.66) Click


ภาพกิจกรรมบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2566

1. งานออกร้านกาชาด ประจำปี 2566 ม.รามคำแหง [บธ.| ศศ.| สวป.] ณ สวนลุมพินี (เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.66) Click

2. โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมธุรกิจจากสมุนไพรไทย ปีที่ 1 "น้ำมันนวดสมุนไพร ตามธาตุเจ้าเรือน" (เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.66)
     - ภาพกิจกรรมฯ Click     
     - VDO กิจกรรมฯ Click 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจให้มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น ปีงบประมาณ 2566 
    - หัวข้อ
"มั่นคง มั่งคั่ง สไตล์มนุษย์เงินเดือน" และหัวข้อ "รู้ทันโรคเรื้อรัง ระวังภูมิแพ้" ณ อาคารศรีพิจิตร คณะบริหารธุรกิจ มร. (เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.66) Click 
 
   - ภาพกิจกรรมสัมพันธ์ ณ ไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
(วันที่ 20-22 มิ.ย.66) Loding...

4. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจให้มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น (สายวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ 2566 (เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.66)
     - หัวข้อ "การขอจริยธรรมการวิจัย และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์" Click    

5. ภาพกิจกรรม โครงการบริการการวิชาการแก่ชุมชน คณะบริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง ณ บ้านวังรี จ.นครนายก (เมื่อวันที่ 25 เม.ย.66) Click

6. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ (เมื่อวันที่ 11 เม.ย.66) Click


ภาพกิจกรรมบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2565

1. กิจกรรมโครงการงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2566 (เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.65) Click

2. งานออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2565 ม.รามคำแหง โดย คณะบริหารธุรกิจ & สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ณ สวนลุมพินี (เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.65) Click  

3. โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "เรียนรู้วิถีไทย ไปกับชุมชน บวร On Tour" จ.นครนายก (เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65)
     - ภาพกิจกรรม "
เรียนรู้วิถีไทย ไปกับชุมชน บวร On Tour" : Click 
     - VDO กิจกรรม "
เรียนรู้วิถีไทย ไปกับชุมชน บวร On Tour" : Click

4. กิจกรรมปลูกต้นสุพรรณิการ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง (เมื่อวันที่ 17 ม.ค.65) Click

5. กิจกรรมงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2565 (เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.64) Click

6. กิจกรรมเสวนา "บัญชีและภาษี 50 ปี บริหารราม"เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง (เมื่อวันที่ 27-28 พ.ย.64) Click


 ภาพกิจกรรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

1. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง "ก่อพื้นที่สร้างสรรค์ผสมผสานเสน่ห์ขนมไทยดันให้ไกลสู่ Soft Power" (เมื่อวันที่ 20 พ.ค.67) Click 

2. กิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2666 (เมื่อวันที่ 31 ส.ค.66) Click 

3. โครงการแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา "การรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมดิจิทัล" (เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.66) Click