ภาพกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

ภาพกิจกรรมบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ

1. กิจกรรมโครงการงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2566 (เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.66) Click

2. งานออกร้านกาชาด ประจำปี 2566 ม.รามคำแหง [บธ.| ศศ.| สวป.] ณ สวนลุมพินี (เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.67) Click

3. โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมธุรกิจจากสมุนไพรไทย ปีที่ 1 "น้ำมันนวดสมุนไพร ตามธาตุเจ้าเรือน" (เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.66)
     - ภาพกิจกรรมฯ Click     
     - VDO กิจกรรมฯ Click 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจให้มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น ปีงบประมาณ 2566 
    - หัวข้อ
"มั่นคง มั่งคั่ง สไตล์มนุษย์เงินเดือน" และหัวข้อ "รู้ทันโรคเรื้อรัง ระวังภูมิแพ้" ณ อาคารศรีพิจิตร คณะบริหารธุรกิจ มร. (เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.66) Click 
 
   - ภาพกิจกรรมสัมพันธ์ ณ ไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
(วันที่ 20-22 มิ.ย.66) Loding...

5. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจให้มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น (สายวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ 2566 (เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.66) Click    
     - เรื่องการขอจริยธรรมการวิจัย และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

6. ภาพกิจกรรม โครงการบริการการวิชาการแก่ชุมชน คณะบริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง ณ บ้านวังรี จ.นครนายก (เมื่อวันที่ 25 เม.ย.66) Click

7. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ (เมื่อวันที่ 11 เม.ย.66) Click

8. กิจกรรมโครงการงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2566 (เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.65) Click

9. งานออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2565 ม.รามคำแหง โดย คณะบริหารธุรกิจ & สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ณ สวนลุมพินี (เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.65) Click  

10. โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "เรียนรู้วิถีไทย ไปกับชุมชน บวร On Tour" จ.นครนายก (เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65)
     - ภาพกิจกรรม "
เรียนรู้วิถีไทย ไปกับชุมชน บวร On Tour" : Click 
     - VDO กิจกรรม "
เรียนรู้วิถีไทย ไปกับชุมชน บวร On Tour" : Click

11. กิจกรรมปลูกต้นสุพรรณิการ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง (เมื่อวันที่ 17 ม.ค.65) Click

12. กิจกรรมงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2565 (เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.64) Click

13. กิจกรรมเสวนา "บัญชีและภาษี 50 ปี บริหารราม"เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง (เมื่อวันที่ 27-28 พ.ย.64) Click


 ภาพกิจกรรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

1. กิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2666 (เมื่อวันที่ 31 ส.ค.66) Click 

2. โครงการแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา "การรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมดิจิทัล" (เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.66) Click