หลักเกณฑ์การแจ้งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)

หลักเกณฑ์การแจ้งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี [ส่วนภูมิภาค]

  •  ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา ส่วนภูมิภาค
  • แบบคำร้องแจ้งจบการศึกษา ส่วนภูมิภาค
  • ใบรายงานตัวบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ส่วนภูมิภาค
  • ใบหลักฐานการแจ้งจบการศึกษา ส่วนภูมิภาค

ติดต่อสอบถาม  :  หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ทร. 02-310-8215-16


 

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี