เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   ภาค 2 ปีการศึกษา 2566
โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด รุ่นที่ 22/2

[เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์]

  • จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร  >> ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - วันที่ 10 ธ.ค. 66 (เว้นวันที่ 13 ,23 ต.ค.66 และ 5 ธ.ค.66
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  >> วันที่ ๑๖ ธ.ค.66
  • เปิดเรียน  >> วันที่ ๑๖ ธ.ค.66 

    >> รายละเอียดการรับสมัคร <<

       >> รายละเอียดหลักสูตร <<

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  :  สำนักงานโครงการฯ อาคารศรีพิจิตร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Tel  :  
02-3108231-2 , 089-4883561-2
Website  :  www.bba.ru.ac.th
Facebook :  RU BBA GM-MK

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี