ข้อมูลติดต่อไลน์กลุ่มสาขาวิชาฯ (นักศึกษารหัส 66) คณะบริหารธุรกิจ

        ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

        > หน่วยกิจการนักศึกษา  :  โทร. 02-310-8221  (วันและเวลาราชการ)
        > หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  : โทร. 02-310-8216  (วันและเวลาราชการ)