จบ ม.3 เรียน Pre - Degree

 

จบ ม.3 ก็เรียนต่อ ปริญญาตรี ได้ที่ ม.รามคำแหง การศึกษาเป็นรายวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (PRE-DEGREE)

     “การเรียน Pre – degree คือ การเรียน ปริญญาตรีล่วงหน้า โดยลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ ม.รามคำแหง ระหว่างเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเรียนจบ นำวุฒิ ม.ปลาย มาเทียบโอนหน่วยกิตแล้วเรียนเพิ่มให้ครบตามหลักสูตร ทำให้สามารถจบปริญญาตรีได้อย่างรวดเร็ว อ่านเพิ่มเติม...