ประกาศ กำหนดวันจัดสอบเอง วิชา ACC3240 / ACC3250 ภาค1/2566

รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ วิชา ACC 3240 / ACC 3250 (วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 - 11.30 น.)