วิชาลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนสมัครเรียนภาค 1/2564 แต่ละสาขา

วิชาลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนสมัครเรียน ภาค 1/2564  แต่ละสาขา รายละเอียดดังนี้

1. สาขาวิชาการบัญชี (จบ ปวส.) Read more
2. สาขาวิชาการบัญชี (จบ ป.ตรี-โท) Read more
3. วิชาเอกการบัญชีและการเงิน  (จบ ปวส.) Read more
4. วิชาเอกการบัญชีและการเงิน (จบ ป.ตรี-โท) Read more
5. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร Read more
6. สาขาวิชาการตลาด Read more
7. สาขาวิชาการจัดการ Read more
8. สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ Read more
9. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Read more
10. สาขาวิชาการโรงแรม (จบ.ปวส.) Read more
11. สาขาวิชาการโรงแรม (จบ.ป.ตรี-โท) Read more
12. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (จบ.ปวส.) Read more
13. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (จบ.ป.ตรี-โท) Read more
14.  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Read more
15. สาขาวิชาการท่องเที่ยว Read more

 
ติดต่อสอบถาม : หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
                           Tel. 02-310-8216 , 02-310-8000 ต่อ 2111