เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา "ประเภทส่งเสริมการศึกษา" ปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี "ประเภทส่งเสริมการศึกษา"
ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นักศึกษาที่สนใจ ขอรับฟอร์มใบสมัครยื่นความจำนงขอรับทุนได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
ตั้งแต่ บัดนี้ – 28 เมษายน 2566

  • คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา Read more
  • ดาวน์โหลดใบสมัครทุนการศึกษา Read more

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
โทร. 02-310-8221