เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs และ CMOs รุ่นที่ 18

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs และ CMOs รุ่นที่ 18
(M.B.A. for CEOs และ CMOs)   ภาค 2/2565

เรียนวันอาทิตย์  เวลา 08.00 - 18.00 น.

รับสมัครบัดนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2566 (รับจำนวนจำกัด)

ยกระดับ "ทักษะ" และ "ศักยภาพในการบริหารทางธุรกิจ"

  • เน้นการนำวิชาการไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
  • สร้างให้เป็นผู้บริหาร CEOs

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เว็บไซต์  :  www.mba-ceos.com
โทรศัพท์  :
02-310-8667 , 099-949-9125