เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ รุ่นที่ 6

รับสมัครนักศึกษาใหม่
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ รุ่นที่ 6

วิชาเอกการจัดการ  (แผน ข)  ภาค 2 ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัคร บัดนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
เว็บไซต์  https://excmba.ru.ac.th 
Tel. 02-3108229 , 087-2948081
Line : @excmba