ขยายเวลา!! เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 23

ขยายเวลา !!
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 23

วิชาเอกบริหารธุรกิจ  ภาค 2 ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
เว็บไซต์  www.xmba.ru.ac.th
Facebook :  xmba.ru
Tel.
 : 080-0515865 , 099-4758902 ,02-3108224