เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท (MBA) การตลาด รุ่นที่ 22


ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ปริญญาโท (MBA) การตลาด รุ่นที่ 22
ภาค 2/2565  
[แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์] 
 
MBA - Innovative Marketing (การตลาด) รุ่นที่ 22

>>เลือกเรียน<<
- กลุ่ม 1 เรียนเฉพาะวันเสาร์
- กลุ่ม 2 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

>>เลือกศึกษาดูงาน<<
- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 185,000 บาท ดูงานในประเทศ
- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  259,000 บาท ดูงานสวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย
  (ผ่อนชำระ 8 งวด)
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://3m-it.ru.ac.th/
รับสมัคร วันนี้ - วันที่ 15 มกราคม 2566
Tel : 087-591-1401 , 02-310-8588
------------------------------------------------------------