รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Professional Leaders

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Professional Leaders 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 5 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 22 เม.ย. 63
ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vl.ru.ac.th