รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 10 
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 เมษายน 2563
ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.me.ru.ac.th/