รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดลพบุรี

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดลพบุรี
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 4 มี.ค.63
ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbalopburi.ru.ac.th