รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ 
เปิดรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2563
ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.excmba.ru.ac.th/apply/2563-2.html