รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ จังหวัดตรัง

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ จังหวัดตรัง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2563 
ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.excmba.ru.ac.th/apply/texcmba-2563.html