รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders)

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 21
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 เม.ย. 2563
ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.vl.ru.ac.th