รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบัณฑิต จังหวัดลพบุรี

โครงการศึกษาพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดลพบุรี
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mbalopburi.ru.ac.th