รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต IT-Smart Program รุ่นที่ 16 วิชาเอกการตลาด เรียน "วันอาทิตย์วันเดียว""


โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  IT-Smart Program 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 16 
วิชาเอกการตลาด เรียน "วันอาทิตย์วันเดียว"
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มี.ค. 63
สนในอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.3m-it.ru.ac.th