รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 15 
ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.พ. 2563
สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mba-smartmanagers.com