รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
รับสมัครนักศึกษาใหม่  เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว
ศึกษาดูงานสาธารณรัฐสิงคโปร์
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง กุมภาพันธ์ 2563
สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม www.mbaindustrial.com