เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด รุ่นที่ 22/1

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   ภาค 1 ปีการศึกษา 2566
โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด รุ่นที่ 22/1

[เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์]

  • จำหน่ายใบสมัคร  >> ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. - วันที่ 16 ก.ค. 66 (เว้นวันที่ 6 ,13-15 เม.ย., 4 พ.ค.และ วันที่ 3-5 มิ.ย.66
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ >> วันที่ 1 พ.ค. - 16 ก.ค.66
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  >> วันที่ 22 ก.ค.66
  • เปิดเรียน  >> วันที่ 22 ก.ค.66 

       >> รายละเอียดหลักสูตร <<

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  :  สำนักงานโครงการฯ อาคารศรีพิจิตร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Tel  :  
02-3108231-2 , 089-4883561-2
Website  :  www.bba.ru.ac.th
Facebook :  RU BBA GM-MK