รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 8/1 ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 2561
สนใจเชิญติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-310-8213, 083-627-2439, 081-831-1399,
081-423-5069 หรือ http://www.excbba.ru.ac.th