รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 10 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.excbba.ru.ac.th