ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 


  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นปริญญาโท ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
   เปิดวิชาเอกการจัดการ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
   - หัวหมาก รุ่นที่ 26 เรียนวันเสาร์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
   - วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 13 เรียนวันอาทิตย์  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ก.พ. 2561
   ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ที่ www.advanced-mba.ru.ac.th 

   ติดต่อโทร. 02-310-8591-2, 085-043-5665, 089-487-4838

   s
  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ONE DAy PROGRAM
   Executive One-day Program  (หัวหมาก)
   Young Executives One-day Program (วิทยาเขตบางนา)

   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                                วันที่ 21 ม.ค.61
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน    วันที่ 4 ก.พ.61
   - เปิดเรียน                                         วันที่ 25 ก.พ.61
   สนใจติดต่อโทร.088-969-5966 และ 02-310-8941
   หรือ http://www.mbaoneday.com 


  • โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ  
   วิชาเอกการจัดการ
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2560

   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 7 ม.ค.61 
   ศึกษาดูงานในประเทศ
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                                วันที่ 18 ก.พ.61
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน    วันที่ 25 ก.พ.61
   สนใจติดต่อโทร. 02-310-8213 หรือ 083-627-2413, 081-423-5069
   หรือ http://www.excmba.ru.ac.th