ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 
คำสั่ง ม.ร. เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี   
Download
2017-09-06
คำสั่ง ม.ร. เรื่อง มอบอำนาจให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษและผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
Download  2017-09-06
กำหนดส่งประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2560 (รอบการประเมินที่ 2) ที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ ภายในวันที่ 15 ก.ย. 60

 แบบประเมิน   

     
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2560 (รอบการประเมินที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.60 - 30 ก.ย.60
สำหรับ ข้าราชการ / ลูกจ้างงบรายได้ / พนักงานงบคลัง / พนักงานงบรายได้ / ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว

Download    
ปฏิทินกิจกรรม การประเมินรอบที่ 2  (1 เม.ย.60 - 30 ก.ย.60) 

วันที่ 11 เม.ย.60
งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2560  
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 6 มิ.ย. 60

ประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รุ่นที่ 42 ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ |
อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


วันที่ 5 ก.ค. 60

โครงการ “ชาวรามฯ งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง” 
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


วันที่ 27 ก.ค. 60

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมพรรษา 65 พรรษา  
ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


วันที่ 2 ส.ค. 60

โครงการ “ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” ณ หอประชุม
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (zumba)


วันที่ 9 ส.ค.60

นิทรรศการ พระมารดาแห่งไหมไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


วันที่ 9 ส.ค.60

งานเทศน์มหาชาติประยุกต์  2  ธรรมสน์  “มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ ทำนองอีสาน”     ณ ห้องศักดิ์ ผาสุกนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


     

 หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ โทร.02 310 8212