ภาพกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

1. กิจกรรมเสวนา "บัญชีและภาษี 50 ปี บริหารราม"เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง (เมื่อวันที่ 27-28 พ.ย.64) Click

2. กิจกรรมงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ (เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.64) Click

3. กิจกรรมปลูกต้นสุพรรณิการ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง (เมื่อวันที่ 17 ม.ค.65) Click

4. โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "เรียนรู้วิถีไทย ไปกับชุมชน บวร On Tour" จ.นครนายก (เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65)
     -
ภาพกิจกรรม"เรียนรู้วิถีไทย ไปกับชุมชน บวร On Tour"Click 
     -
VDO กิจกรรม"เรียนรู้วิถีไทย ไปกับชุมชน บวร On Tour" : Click