ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 


  • โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders)
   รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 17 
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                                   วันที่ 9 เม.ย. 2561
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน    เดือนเมษายน 2561
   - เปิดเรียน                                            เดือนพฤษภาคม 2561
   - สถานที่เรียน   มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
   - เรียนวันเสาร์ (วันเดียว) เวลา 08.00 - 12.00 น.
                                                       เวลา 13.00 - 17.00 น.
                                                       เวลา 17.30 - 21.00 น. 
   สนใจติดต่อโทร.081-6457865 และ 02-310-8900 หรือ http://www.vl.ru.ac.th

  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต IT-Smart Program รุ่นที่ 13
   วิชาเอกการตลาด เรียน "วันอาทิตย์วันเดียว"
   รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13 
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                                   วันที่ 9 เม.ย. 2561
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน    เดือนเมษายน 2561
   - เปิดเรียน                                            เดือนพฤษภาคม 2561
   - สถานที่เรียน   มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
   - เรียนวันอาทิตย์ (วันเดียว) เวลา 08.00 - 12.00 น.
                                                       เวลา 13.00 - 17.00 น.
                                                       เวลา 17.30 - 21.00 น. 
   สนใจติดต่อโทร.087-5911401 และ 02-310-8588 หรือ http://3m-it.ru.ac.th 

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตโครงการพิเศษ  
   Young Executives One-day Program (วิทยาเขตบางนา)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 ก.พ. 2561
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                                   วันที่ 18 ก.พ.61
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน    วันที่ 25 ก.พ.61
   - เปิดเรียน                                            เดือนเมษายน 2561
   - สถานที่เรียน วิทยาเขตบางนา อาคารอำนวยการใหม่ (ชั้น 5)
   - เรียนวันอาทิตย์ (วันเดียว) เวลา 08.00 - 12.00 น.
                                                       เวลา 13.00 - 17.00 น.
                                                       เวลา 17.00 - 21.00 น. 

   สนใจติดต่อโทร.088-969-5966 และ 02-310-8941
   หรือ http://www.mbaoneday.com 

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตโครงการพิเศษ  
   Executives One-day Program (หัวหมาก)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 ก.พ. 2561
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                                   วันที่ 18 ก.พ.61
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน    วันที่ 25 ก.พ.61
   - เปิดเรียน                                            เดือนเมษายน 2561
   - สถานที่เรียน อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 3 ห้อง 302
   - เรียนวันอาทิตย์ (วันเดียว) เวลา 08.00 - 12.00 น.
                                                       เวลา 13.00 - 17.00 น.
                                                       เวลา 17.00 - 21.00 น. 

   สนใจติดต่อโทร.088-969-5966 และ 02-310-8941
   หรือ http://www.mbaoneday.com 


  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นปริญญาโท ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
   เปิดวิชาเอกการจัดการ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
   - หัวหมาก รุ่นที่ 26 เรียนวันเสาร์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
   - วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 13 เรียนวันอาทิตย์  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ก.พ. 2561
   ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ที่ www.advanced-mba.ru.ac.th 

   ติดต่อโทร. 02-310-8591-2, 085-043-5665, 089-487-4838


  • โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ  
   วิชาเอกการจัดการ
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2560

   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 7 ม.ค.61 
   ศึกษาดูงานในประเทศ
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                                วันที่ 18 ก.พ.61
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน    วันที่ 25 ก.พ.61
   สนใจติดต่อโทร. 02-310-8213 หรือ 083-627-2413, 081-423-5069
   หรือ http://www.excmba.ru.ac.th