เริ่มต้นรวยด้วยอสังหาฯ

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชวนผู้สนใจลงทุนด้านอสังหาฯ เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อค้นหาแนวทาง

ในการสร้างโอกาสลงทุนอย่างมั่นใจและมั่งคั่ง  

วิธีการสมัครเข้าร่วมอบรม ทำได้โดย

1. สมัครด้วยตนเอง ชำระเงิน 5,900 บาท ที่ สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 หรือ

2. สมัครผ่าน https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeKqR0wbKlC8Q_a-x…/viewform...See More

 

สอบถามรายละเอียดการสมัคร เข้าร่วมการอบรม

สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ โทร. 02-310-8210

คุณวันอาสาฬห์ เต็มสังข์ (คุณเบียร์) โทร. 094-549-8222

คุณสายฝน จันทร์ละมูล (คุณฝน) โทร. 081-317-5296

คุณวัจกร คงวัฒนากุล (คุณบ่าว) โทร. 084-677-3876