"เริ่มต้นรวยด้วยอสังหาฯ."


     สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ โทร.02-310-8210
     สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ โทร. 02-310-8210
     คุณวันอาสาฬห์ เต็มสังข์ (คุณเบียร์) โทร. 094-549-8222
     คุณสายฝน จันทร์ละมูล (คุณฝน) โทร. 081-317-5296
     คุณวัจกร คงวัฒนากุล (คุณบ่าว) โทร. 084-677-3876


 

เเผนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 

สถานที่อบรม ห้อง 1201 ชั้น 12  อาคารคณะรัฐศาสตร์ 2 (POB 2)